10 years ago. Photo shoot for my 3rd album #goodlovin 📷 @ncanguilhem #naturalhair #dreadlocks #iwantedtobeasexyrnbsinger #strikeapose

10 years ago. Photo shoot for my 3rd album #goodlovin 📷 @ncanguilhem #naturalhair #dreadlocks #iwantedtobeasexyrnbsinger #strikeapose